Regulamin

Serdecznie witamy Państwa w Gospodarstwie Agroturystycznym „Nasz Zakątek”. Życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w poniższym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszym gościom.

 1. W dniu przyjazdu prosimy Państwa o zgłoszenie właścicielowi swojego przybycia oraz uregulowanie należności za pobyt.
 2. Doba rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy o godzinie 12.00.
 3. W dniu przyjazdu Goście otrzymują dwa klucze, jeden do drzwi wejściowych, drugi do drzwi apartamentu. Ze względów bezpieczeństwa o fakcie zgubienia kluczy prosimy niezwłocznie powiadomić właściciela . Opłata za zgubienie bądź zniszczenie jednego klucza wynosi 50 zł.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w miarę wolnych miejsc po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem.
 5. W obiekcie należy zachować ciszę nocną od godz. 22.00 do godz. 7.00.
 6. W przypadku niewykorzystania w całości lub części w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 7. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienki). Prosimy o korzystanie z tarasu i podwórka.
  b) Jeżeli gospodarz stwierdzi iż osoba/y najmujące nie zastosowały się do zakazu zostają one obarczone kosztami tj. Chemicznego prania dywanów firan i łóżek. Rachunek wystawia firma wybrana przez gospodarza.
 8. Osoby nie zameldowane w GA „Nasz Zakątek” mogą w nim przebywać wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu gospodarzowi, nie dłużej jednak niż do godz.22.00.
 9. Gość GA ” Nasz Zakątek” nie ma prawa przekazywać pokoi innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia obiektu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Niedozwolone jest też używanie ognia otwartego.
 11. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 12. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru.
 13. Gość GA „Nasz Zakątek” ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zgubienia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Gość powinien zawiadomić gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jego stwierdzeniu.
 14. Goście opuszczający obiekt zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym gospodarstwie.
Zapraszamy do ponownego odwiedzenia Gospodarstwa Agroturystycznego ” Nasz Zakątek”.

Nie czekaj, zarezerwuj już teraz!