Regulamin

Serdecznie witamy Państwa w Gospodarstwie Agroturystycznym „Nasz Zakątek”. Życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w poniższym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszym gościom.

 1. W dniu przyjazdu prosimy Państwa o zgłoszenie właścicielowi swojego przybycia oraz uregulowanie należności za pobyt.
 2. Doba rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy o godzinie 10.00.
 3. W dniu przyjazdu Goście otrzymują dwa klucze, jeden do drzwi wejściowych, drugi do drzwi apartamentu,oraz pilot do bramy wjazdowej. Ze względów bezpieczeństwa o fakcie zgubienia kluczy prosimy niezwłocznie powiadomić właściciela . Opłata za zgubienie bądź zniszczenie jednego klucza wynosi 50 zł. (w cenę wliczony jest koszt wymiany zamka) ,a utrata  pilota do bramy to  koszt 50 zł.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w miarę wolnych miejsc po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem.
 5. W obiekcie należy zachować ciszę nocną od godz. 22.00 do godz. 7.00.
 6. W przypadku niewykorzystania w całości lub części w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 7. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienki). Prosimy o korzystanie z tarasu i podwórka.
  b) Jeżeli gospodarz stwierdzi iż osoba/y najmujące nie zastosowały się do zakazu zostają one obarczone kosztami tj. Chemicznego prania dywanów firan i łóżek. Rachunek wystawia firma wybrana przez gospodarza.
 8. Osoby nie zameldowane w GA „Nasz Zakątek” mogą w nim przebywać wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu gospodarzowi, nie dłużej jednak niż do godz.22.00.
 9. Gość GA ” Nasz Zakątek” nie ma prawa przekazywać pokoi innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia obiektu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Niedozwolone jest też używanie ognia otwartego.
 11. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 12. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru.
 13. Gość GA „Nasz Zakątek” ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zgubienia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Gość powinien zawiadomić gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jego stwierdzeniu.
 14. Goście opuszczający obiekt zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym gospodarstwie.
Zapraszamy do ponownego odwiedzenia Gospodarstwa Agroturystycznego ” Nasz Zakątek”.

Nie czekaj, zarezerwuj już teraz!